10 years with you

Executive board

PAŞA Həyat

Niyaz Ismayilov 

CEO

PAŞA Həyat

Ibrahim Ibrahimov

Deputy CEO

PAŞA Həyat

Rustam Mammadov

Board member

PAŞA Həyat

Dilara Babayeva 

Board Member

PAŞA Həyat

Farid Abdullayev

Board member

Board of Directors

PAŞA Həyat

Farid Mammadov

Chairman of the Board of Directors

PAŞA Həyat

Jalal Gasimov

Member of the Board of Directors

PAŞA Həyat

Shahin Mammadov

Member of the Board of Directors

PAŞA Həyat

Nofal Rzayev

Member of the Board of Directors

PAŞA Həyat

Ali Huseynov 

Indep. member of the Board of Directors

PAŞA Həyat

Ogtay Hasanov

Member of the Board of Directors

PAŞA Həyat

Samaya Novruzova

Member of the Board of Directors

 • Revission Commission

  • Chairman of the Audit Comission - Vugar Mustafayev

   tel: 012-567-32-36  

   e-mail: vmustafayev@pasha-life.az

   Member of the Audit Comission - Narmin Isgandarova

   tel: 012-567-32-36

   e-mail: nisgandarova@pasha-life.az

   Member of the Audit Comission - Mahir Eyvazov

   tel: 012-567-32-36

   e-mail: meyvazov@pasha-life.az

 • Accounting Division

  • Chief Accountant - Togrul Islam

   tel: 012-567-32-36  

   e-mail: tislam@pasha-life.az

 • Actuarial Services

  • Responsible Actuary - Murad Muradli

   tel: 012-567-32-36

   e-mail: mmuradli@pasha-life.az

 • Risklərin İdarəedilməsi Komitəsi

  • Risklərin İdarəedilməsi Komitəsinin sədri - Fərid Usad oğlu Məmmədov

   Risklərin İdarəedilməsi Komitəsinin üzvü- Nofəl Qəhrəman oğlu Rzayev 

   Risklərin İdarəedilməsi Komitəsinin üzvü- Əli Abdulhüseyn oğlu Hüseynov

    

   Risklərin İdarəedilməsi Komitəsinin vəzifələri: 


   Risklərin İdarəedilməsi Komitəsi, Cəmiyyətin səmərəli korporativ risklərin idarə edilməsi strukturunun qurulmasını və onun davamlılığını təmin edən risk mədəniyyətinin inkişafının təşviq edilməsi, Cəmiyyətin məruz qaldığı risklər və bu risklərin ölçülməsi və idarə edilməsi metodları barədə Direktorlar Şurasına hesabatın hazırlanması, Cəmiyyətin fəaliyyətinin Direktorlar Şurası tərəfindən müəyyən edilən risklərin idarəedilməsi qaydalarına və çərçivəsinə uyğunluğunun monitorinqini aparmaq, riskin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və ölçülməsi proseslərinin nəticələrinin, Cəmiyyətin ümumi və hər bir risk növünə görə idarəetmə strategiyasını, siyasətini və qaydalarını, habelə onlara olan dəyişiklikləri, Cəmiyyətin qəbul edə biləcəyi riskin səviyyəsini, onlar ilə bağlı həyata keçirilməli olan prosedurların qiymətləndirilməsi, Direktorlar Şurasına digər vəzifələrini yerinə yetirməkdə yardım etmək məqsədilə yaradılmışdır. 

 • Strategiya və Büdcə Komitəsi

  • Strategiya və Büdcə Komitəsinin sədri - Şahin Çingiz oğlu Məmmədov 

   Strategiya və Büdcə Komitəsinin üzvü- Səmayə İsmət qızı Novruzova

   Strategiya və Büdcə Komitəsinin üzvü- Oqtay Arif oğlu Həsənov

   Strategiya və Büdcə Komitəsi, Cəmiyyətin Biznes və Strateji Planlarının hazırlanmasının təmin edilməsi, onlara riayət edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi, Cəmiyyətin büdcə layihələrinin təhlil edilməsi, büdcənin icra olunması və büdcədən kənarlaşmalar üzrə monitorinq hesabatlarının hazırlanması, Direktorlar Şurasına digər vəzifələrini yerinə yetirməkdə yardım etmək məqsədilə yaradılmışdır. 

 • İnsan Resursları və Mükafatlandırma Komitəsi

  • İnsan Resursları və Mükafatlandırma Komitəsinin sədri - Cəlal Ələkbər oğlu Qasımov

   İnsan Resursları və Mükafatlandırma Komitəsinin üzvü- Fərid Usad oğlu Məmmədov

   İnsan Resursları və Mükafatlandırma Komitəsinin üzvü- Şahin Çingiz oğlu Məmmədov

   İnsan Resursları və Mükafatlandırma Komitəsinin vəzifələri:
   İnsan Resursları və Mükafatlandırma Komitəsi, Cəmiyyətin rəhbər işçiləri və digər işçi heyəti üçün mükafatlandırma və motivasiya sxemlərinin prinsiplərinin, strategiyasının və siyasətinin, İdarə Heyətinin üzvləri istisna olmaqla, Cəmiyyətin işçi heyəti üçün illik mükafatlandırma məbləği və bölgü meyarlarının, Cəmiyyətin İnsan Resurslarının İdarəedilməsi Siyasətinin, o cümlədən Cəmiyyətin İnsan Resursları sahəsində həyata keçirilən strateji layihələrlə bağlı əməkdaşlıq etdiyi və ya edəcəyi kənar məsləhətçilərinin, Mükafatlandırma siyasətinin tətbiqi ilə bağlı daxili qaydalarının nəzərdən keçirilməsi, mükafatlandırma prosesinə nəzarətin həyata keçirilməsi, Cəmiyyətin idarəetmə orqanlarında vəzifəyə namizədlərin, əmək bazarının təhlilinin nəzərdən keçirilməsi, Cəmiyyətdə və müvafiq sektorda əmək haqqı səviyyələrini və işçilərin motivasiyası sistemlərinin müqayisə edilməsi, Direktorlar Şurasına digər vəzifələrini yerinə yetirməkdə yardım etmək məqsədilə yaradılmışdır.