10 il sizinlə birlikdə

 • (012) 942

 • office@pasha-life.az

 • Baş Ofis ,

 • Bakı , M.Useynov küç., 61

İDARƏ HEYƏTİ

PAŞA Həyat

Niyaz Rövşən oğlu İsmayılov

 İdarə Heyətinin sədri

PAŞA Həyat

İbrahim Hüseynqulu oğlu İbrahimov
İdarə Heyəti sədrinin I müavini 

PAŞA Həyat

Rüstəm Vaqif oğlu Məmmədov
İdarə Heyətinin üzvü 

PAŞA Həyat

Dilara Əli qızı Babayeva

İdarə Heyətinin üzvü 

PAŞA Həyat

Fərid Mahir oğlu Abdullayev

İdarə Heyətinin üzvü

DİREKTORLAR ŞURASI

PAŞA Həyat

Fərid Məmmədov

Direktorlar Şurasının sədri

PAŞA Həyat

Cəlal Qasımov

Direktorlar Şurasının üzvü

PAŞA Həyat

Şahin Məmmədov

Direktorlar Şurasının üzvü

PAŞA Həyat

Nofəl Rzayev

Direktorlar Şurasının üzvü

PAŞA Həyat

Əli Hüseynov

Direktorlar Şurasının müstəqil üzvü

PAŞA Həyat

Oqtay Həsənov

Direktorlar Şurasının üzvü

PAŞA Həyat

Səmayə Novruzova

Direktorlar Şurasının üzvü

 • Təftiş Komissiyası

  • Təftiş Komissiyasının sədri - Vüqar Valeh oğlu Mustafayev

   tel: 012-567-32-36

   e-mail: vmustafayev@pasha-life.az

    

   Təftiş Komissiyasının üzvü - Nərmin Bəhram qızı İsgəndərova

   tel: 012-567-32-36

   e-mail: nisgandarova@pasha-life.az

    

   Təftiş Komissiyasının müstəqil üzvü - Mahir Edil oğlu Eyvazov

   tel: 012-567-32-36

   e-mail: meyvazov@pasha-life.az

 • Daxili audit xidməti
  • Daxili audit xidmətinin rəhbəri - Emil Əhməd oğlu İbrahimov

   tel: 012-567-32-36

   e-mail: emibrahimov@pasha-life.az

    

 • Baş mühasib

  •  Baş mühasib - Nərmin Salman qızı Musayeva

   tel: 012-567-32-36  

   e-mail: nmusayeva@pasha-life.az

 • Məsul Aktuari

  • Məsul Aktuari - Dilarə Əsədova Rüfət qızı

   tel: 012-567-32-36

   e-mail: dasadova@pasha-life.az

 • Risklərin İdarəedilməsi Komitəsi

  • Risklərin İdarəedilməsi Komitəsinin sədri - Fərid Usad oğlu Məmmədov

   Risklərin İdarəedilməsi Komitəsinin üzvü- Nofəl Qəhrəman oğlu Rzayev 

   Risklərin İdarəedilməsi Komitəsinin üzvüƏli Abdulhüseyn oğlu Hüseynov

    

   Risklərin İdarəedilməsi Komitəsinin vəzifələri: 

   Risklərin İdarəedilməsi Komitəsi, Cəmiyyətin səmərəli korporativ risklərin idarə edilməsi strukturunun qurulmasını və onun davamlılığını təmin edən risk mədəniyyətinin inkişafının təşviq edilməsi, Cəmiyyətin məruz qaldığı risklər və bu risklərin ölçülməsi və idarə edilməsi metodları barədə Direktorlar Şurasına hesabatın hazırlanması, Cəmiyyətin fəaliyyətinin Direktorlar Şurası tərəfindən müəyyən edilən risklərin idarəedilməsi qaydalarına və çərçivəsinə uyğunluğunun monitorinqini aparmaq, riskin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və ölçülməsi proseslərinin nəticələrinin, Cəmiyyətin ümumi və hər bir risk növünə görə idarəetmə strategiyasını, siyasətini və qaydalarını, habelə onlara olan dəyişiklikləri, Cəmiyyətin qəbul edə biləcəyi riskin səviyyəsini, onlar ilə bağlı həyata keçirilməli olan prosedurların qiymətləndirilməsi, Direktorlar Şurasına digər vəzifələrini yerinə yetirməkdə yardım etmək məqsədilə yaradılmışdır. 


 • Strategiya və Büdcə Komitəsi

  • Strategiya və Büdcə Komitəsinin sədri - Şahin Çingiz oğlu Məmmədov 

   Strategiya və Büdcə Komitəsinin üzvü- Səmayə İsmət qızı Novruzova

   Strategiya və Büdcə Komitəsinin üzvü- Oqtay Arif oğlu Həsənov

   Strategiya və Büdcə Komitəsinin vəzifələri:

   Strategiya və Büdcə Komitəsi, Cəmiyyətin Biznes və Strateji Planlarının hazırlanmasının təmin edilməsi, onlara riayət edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi, Cəmiyyətin büdcə layihələrinin təhlil edilməsi, büdcənin icra olunması və büdcədən kənarlaşmalar üzrə monitorinq hesabatlarının hazırlanması, Direktorlar Şurasına digər vəzifələrini yerinə yetirməkdə yardım etmək məqsədilə yaradılmışdır. 

 • İnsan Resursları və Mükafatlandırma Komitəsi

  • İnsan Resursları və Mükafatlandırma Komitəsinin sədri - Cəlal Ələkbər oğlu Qasımov

   İnsan Resursları və Mükafatlandırma Komitəsinin üzvü- Fərid Usad oğlu Məmmədov

   İnsan Resursları və Mükafatlandırma Komitəsinin üzvü- Şahin Çingiz oğlu Məmmədov

   İnsan Resursları və Mükafatlandırma Komitəsinin vəzifələri:

   İnsan Resursları və Mükafatlandırma Komitəsi, Cəmiyyətin rəhbər işçiləri və digər işçi heyəti üçün mükafatlandırma və motivasiya sxemlərinin prinsiplərinin, strategiyasının və siyasətinin, İdarə Heyətinin üzvləri istisna olmaqla, Cəmiyyətin işçi heyəti üçün illik mükafatlandırma məbləği və bölgü meyarlarının, Cəmiyyətin İnsan Resurslarının İdarəedilməsi Siyasətinin, o cümlədən Cəmiyyətin İnsan Resursları sahəsində həyata keçirilən strateji layihələrlə bağlı əməkdaşlıq etdiyi və ya edəcəyi kənar məsləhətçilərinin, Mükafatlandırma siyasətinin tətbiqi ilə bağlı daxili qaydalarının nəzərdən keçirilməsi, mükafatlandırma prosesinə nəzarətin həyata keçirilməsi, Cəmiyyətin idarəetmə orqanlarında vəzifəyə namizədlərin, əmək bazarının təhlilinin nəzərdən keçirilməsi, Cəmiyyətdə və müvafiq sektorda əmək haqqı səviyyələrini və işçilərin motivasiyası sistemlərinin müqayisə edilməsi, Direktorlar Şurasına digər vəzifələrini yerinə yetirməkdə yardım etmək məqsədilə yaradılmışdır.