10 years with you

Legislation


  • Sığorta fəaliyyəti haqqında AR Qanunu
  • İcbari sığortalar haqqında AR Qanunu
  • İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında AR Qanunu

Insurance rules


  • Həyat Sığortası Qaydaları
  • Kredit götürən şəxslərin həyat sığortası
  • Həyatın Yaşam Sığortası qaydaları
  • Sağalmaz xəstəliklərdən sığorta qaydaları

Digər sənədlər


  • Nizamnamə
  • Dividend siyasəti
  • İnkişaf siyasəti