10 il sizinlə birlikdə

 • (012) 942

 • office@pasha-life.az

 • Baş Ofis ,

 • Bakı , M.Useynov küç., 61

İcbari sığorta

 • Sığorta haqlarının ödənilməsi üçün neçə gün möhlət verilir?
  • Sığorta haqqı və ya onun müəyyən edilmiş hissəsi vaxtında ödənilmədikdə sığortaçı onun ödənilməsi üçün yazılı surətdə 15 günədək müddət müəyyən edə bilər.

    

 • Ödəniş almaq üçün bədbəxt hadisə nə hesab olunur?
  • İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə istehsalat prosesində baş verən və “İstehsalatda bədbəxt hadisə haqqında akt”la və ya məhkəmənin müvafiq qərarına əsasən bədbəxt hadisə kimi təsdiq edilən hadisə 

 • Sığorta məbləği necə hesablanır?
  • İşçinin bir illik əmək haqqı fondu 1,15-ə (əmsal Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-10 nömrəli qərarına əsasən müəyyən edilmişdir https://goo.gl/mFdrsF ) və işçinin yaşına uyğun müəyyən edilən əmsala vurulur.
   Mis.: 1000 Azn x 12 aya= 12000 Azn 
             12000 Azn x 1.15 = 13800 Azn
             13800 Azn x 11.98284 (35 yaşlı şəxs üçün müəəyən edilən əmsal) = 165363.2 Azn

 • İcbari sığorta üzrə təminat hansı hallarda xarici ölkələrdə qüvvədə olur?
  • İşçi ezamiyyətdə olduğu zaman.

 • Sığorta hadisəsi baş verərsə, sığorta ödənişi neçə gün ərzində həyata keçirilir?
  • Sığorta ödənişini almaq üçün sığorta tələbi və müvafiq sənədlərin təqdim edildiyi tarixdən 10 iş günü ərzində (sığorta olunan öldükdə isə 2 iş günü ərzində) sığortaçı sığorta ödənişinin verilib-verilməməsi barədə qərar çıxarır və bu barədə faydalanan şəxsə rəsmi məlumat verir.

 • Sığorta hadisəsi baş verərsə, hansı sənədləri təqdim etmək lazımdır?
  • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 03.11.2010-cı il tarixli 196 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə sığorta ödənişinin təyin edilməsi üçün müəyyən edilmiş siyahı”dakı sənədlər sığortaçıya təqdim olunmalıdır.

 • Sığorta haqqı necə hesablanır?
  • Sığorta haqqı sığorta olunanın bir illik əmək haqqı fondunun (aylıq əmək haqqının 12 misli) sığorta tarifinə hasili əsasında müəyyən edilir.
   Məs.: Oteldə ofisiantın (xidmət sektoru, 1-ci risk dərəcəsi, fəhlə kateqoriyası üçün tarif – 0,4%) sığorta haqqını hesablamaq üçün: 
   600 AZN (aylıq əmək haqqı) x 12 aya = 7200 AZN
   7200 AZN (illik əmək haqqı fondu) x 0,4%= 28,8 AZN illik sığorta haqqı.
   Məs.2: Neftqaztikinti Trestində şöbə rəisinin (neft hasilatı, 14-cü risk dərəcəsi, qulluqçu kateqoriyası üçün tarif – 0,5%) sığorta haqqını hesablamaq üçün:
   1500 AZN (aylıq əmək haqqı) x 12 aya = 18000 AZN
    18000 AZN (illik əmək haqqı fondu) x 0,5% = 90 AZN sığorta haqqı

    

 • Ödəniş almaq üçün bədbəxt hadisə nə hesab olunur?
  • İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə istehsalat prosesində baş verən və “İstehsalatda bədbəxt hadisə haqqında akt”la və ya məhkəmənin müvafiq qərarına əsasən bədbəxt hadisə kimi təsdiq edilən hadisə Həyatın Yaşam Sığortası

 • Necə müraciət edim?
 • Sistem necə işləyir?
  • Siz rəsmi gəlirinizdən aylıq müəyyən miqdar sığorta şirkətinə ödəyərək həm həyatınızı sığortaladırsınız, həm də ödədiyiniz bu məbləğə görə vergi və investisiya gəliri əldə edirsiniz.Kredit həyat sığortası

 • Sığorta haqqı nə qədərdir?
  • Sığorta şirkətinin tarifləri əsasında hesablanır və birdəfəlik ödənilir 

 • Sığorta ödənişinin məbləği?
  • -Ölüm

   Müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə Sığorta olunanın vəfat etməsi nəticəsində həmin müddət ərzində ssuda üzrə borcun qalığı həcmində

   -Bədbəxt hadisə nəticəsində sığortalının ümumi əmək qabiliyyətini daimi tam itirməsi

   Müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə Sığorta olunanın əmək qabiliyyətinin daimi tam itirməsi nəticəsində həmin müddət ərzində ssuda üzrə borcun qalığı həcmindəHəyata bağlan

 • Niyə “Həyata Bağlan” məhsulunu almalıyam?
  • - Kritik xəstəliyə tutulduqda ən yaxşı müalicəni etdirə bilmək üçün

   -  İri həcmli müalicə xərcləri tələb olunduğu hallarda belə ailənizin maddi çətinliklərlə üzləşməməsi üçün

   - İllərdir böyük əziyyətlə ailənizin gələcəyi üçün topladığınız pulları xəstəliyə sərf etməmək üçün

 • "Həyata Bağlan" məhsulunun qiyməti?
  • 30 yaşınız varsa ildə cəmi 144 AZN ödəməklə 30,000 AZN təminat əldə edə bilirsiniz. Üstəlik, bu məbləği hissəvi ödəmək imkanları da mövcuddur.Ailəmin PAŞA Güvənliyi

 • “Ailəmin PAŞA Güvənliyi” (APG) nədir?
  • APG fərdi həyat sığortası məhsuludur, yalnız fiziki şəxslər üçün nəzərdə tutulub

 • Neçə manatla təminata qoşula bilərəm?
  • Bu sizin yaşınıza və sağlamlığınızla bağlı vəziyyətə görə dəyişə bilər. Lakin, cəmi 20 AZN aylıq sığorta haqqı ödəməklə siz hər ay 533 AZN məbləğində istənilən səbəbdən ölüm və ya əlilliklə bağlı təminat əldə edə bilərsiniz. 

 • Hadisə baş versə, ailəm sığorta məbləğini necə alacaq?
  • Sığorta hadisəsini təsdiq edən sənəd təqdim edildikdən sonra ailəniz sizin özünüzün əvvəlcədən müəyyənləşdirdiyiniz qaydaya uyğun ödəniş alacaq.

   Sizin isə 2 seçiminiz var:

   1.Ailəniz bütün məbləği birdəfəlik alır, misal 55 000 AZN. 

   2.60 ay müddətində hər ay 1000 AZN müavinət formasında ödəyirik 

 • Hər ay pulu necə ödəyəcəm?
  • İstənilən Accessbank, Kapitalbank və ya Bank of Baku filialına və şöbələrinə yaxınlaşaraq ödəyə bilərsiniz. Həmçinin www.pasha-life.az saytına daxil olaraq “Online Əməliyyatlar” bölməsindən plastik kart vasitəsilə ödəniş edə bilərsiniz.Sığorta hadisəsi

 • Sığorta hadisəsi nədir? (icbari sığorta növü)
  • İcbari sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu dövr ərzində istehsalatda bədbəxt hadisə və ya peşə xəstəliyi nəticəsində sığorta olunanın peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi, yaxud ölümü ilə əlaqədar sığorta ödənişinin faydalanan şəxsə ödənilməsi üçün əsas olan haldır.

 • Sığorta təminatı ancaq Azərbaycan Respublikası ərazisində qüvvədə olur? (icbari sığorta növü)
  • İşçi ezamiyyətdə olduqda xarici ölkələrdə də qüvvədə olur.

 • İstehsalatda bədbəxt hadisə dedikdə nə nəzərdə tutulur? Hansı hallar bədbəxt hadisə hesab edilir, misal gətirin?
  • İcbari sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu dövr ərzində istehsalatda bədbəxt hadisə və ya peşə xəstəliyi nəticəsində sığorta olunanın peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi, yaxud ölümü ilə əlaqədar sığorta ödənişinin faydalanan şəxsə ödənilməsi üçün əsas olan haldır.
   Misal üçün: Zavoddakı sexlərin birində işçi kəsici dəzgahla ehtiyatsız davranma nəticəsində qolunu itirir və ya bina tikintisində işləyən fəhlə lazımınca bərkidilməmiş taxta dirəklərin sürüşməsi nəticəsində beşinci mərtəbədən yerə yıxılır və ölür və s. bu kimi hadisələr bədbəxt hadisələrdir.

 • Sığorta hadisəsi baş verərsə sığorta ödənişinin təyin edilməsi qərarı neçə gün ərzində həyata keçirilir? (icbari sığorta növü)
  • Sığorta ödənişini almaq üçün sığorta tələbi və müvafiq sənədlərin təqdim edildiyi tarixdən 10 iş günü ərzində (sığorta olunan öldükdə isə 2 iş günü ərzində) sığortaçı sığorta ödənişinin verilib-verilməməsi barədə qərar çıxarır və bu barədə faydalanan şəxsə rəsmi məlumat verir.


 • Hadisənin tənzimlənməsi hansı normativ hüquqi aktlara əsaslanır?
  • a) “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında”  Azərbaycan Respublikasının  Qanunu;

   b) “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 29 oktyabr  2010-cu il tarixli 192 №-li Qərarı;

   c) “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 03 noyabr  2010-cu il tarixli 196 №-li Qərarı.


 • İstehsalatda bədbəxt hadisə baş verərsə, hansı sənədləri təqdim etmək lazımdır?
  • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 03.11.2010-cı il tarixli 196 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə sığorta ödənişinin təyin edilməsi üçün müəyyən edilmiş siyahı”dakı sənədlər sığortaçıya təqdim olunmalıdır

   https://goo.gl/ojJLhi


 • İcbari sığortada ölüm halında hansı sənədlər tələb olunur?
  • 1. Məktub (hadisənin baş verməsi haqqında);
   2. Təhqiqat aktı (əsli ilə düzdür, möhür);
   3. İstehsalatda bədbəxt hadisə haqqında İZ formalı Akt (Surəti əsli ilə düzdür möhür);
   4. Ailə tərkibi haqqında arayış əsli;
   5. Ölüm haqqında şəhadətnamə (surəti);
   6. Doğum haqqında şəhadətnamələr (surəti);
   7. Şəxsiyyət vəsiqələri (surəti);
   8. Nikah haqqında şəhadətnamə və ya nikahın pozulması haqqında şəhadətnamə (surəti);
   9. Əyani oxuyan uşaqların təhsil almaları barədə arayış;

 • Xəsarət alan zaman icbari sığorta növü üzrə hansı sənədlər tələb olunur?
  • 1. Məktub (hadisənin baş verməsi haqqında);
   2. Təhqiqat aktı (əsli ilə düzdür, möhür);
   3. İstehsalatda bədbəxt hadisə haqqında İZ formalı akt (əsli ilə düzdür, möhür);
   4. Xəsarət alanın şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
   5. Epikrizin surəti;
   6. Forma 88-in surəti;
   7. TSEK-in arayışının surəti;
   8. Müayinə aktından çıxarışın surəti;
   9. İş yerindən orta aylıq əmək haqqı haqqında arayış (müddətli əlillik olduğu halda)  
   imzalı, möhürlü, əsli, məbləğ konkret göstərilməklə);
   10. Əgər ağır xəstədirsə Etibarnamə (Etibar edilən şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən 
   sənədin surəti (notarial təsdiqlə).

 • Sığorta hadisəsi baş verərsə, sığorta ödənişi neçə gün ərzində həyata keçirilir?
  • Birdəfəlik sığorta ödənişi - sığorta ödənişinin təyin edildiyi tarixdən 3 iş günü müddətində həyata keçirilir. 

   Aylıq sığorta ödənişləri - sığorta olunanın əvvəlki peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin TSEK tərəfindən müəyyən edildiyi tarixdən hesablanmaqla, sığorta ödənişinin verildiyi hər təqvim ayının 25-dən gec olmayaraq. Sığorta ödənişi verilməyə başlandığı ilk aydan əvvəlki hər hansı ayın müvafiq tarixindən hesablanmalı olduğu halda, sığorta ödənişinin verildiyi ilk ay üçün nəzərdə tutulan ödəniş məbləğində əvvəlki aya (aylara) aid olan ödəniş məbləğləri də əlavə olunur

 • Peşə xəstəliyi zamanı icbari sığorta növü üzrə hansı sənədlər tələb olunur?
  • 1. Məktub (hadisənin baş verməsi haqqında);
   2. İstehsalatda bədbəxt hadisə haqqında İZ formalı akt (əsli ilə düzdür, möhür);
   3. Xəsarət alanın şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
   4. Epikrizin surəti;
   5. Forma 88-in surəti;
   6. TSEK-in arayışının surəti;
   7. Müayinə aktından çıxarışın surəti;
   8. İş yerindən orta aylıq əmək haqqı haqqında arayış (imzalı, möhürlü, əsli, məbləğ
    konkret göstərilməklə);
   9. Əgər ağır xəstədirsə Etibarnamə (Etibar edilən şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən
   sənədin surəti (notarial təsdiqlə);
   10. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əmək şəraitinin yoxlanması haqqıında
    akt.

 • Sığorta ödənişindən imtina ilə bağlı səbəb nə ola bilər?
  • Sığortaçı aşağıdakı hallarda sığorta ödənişinin verilməsindən imtina edir:
   a) sığorta hadisəsi sığorta olunanın həmin hadisənin baş verməsinə yönəldilmiş qəsdən etdiyi hərəkətlərinin nəticəsi olduqda;
   b) sığorta hadisəsi sığorta olunanın əmək funksiyalarını icra edərkən alkoqollu içkilər, narkotik vasitələr və psixotrop, toksik və digər zəhərli maddələrin təsirindən sərxoş vəziyyətdə olması halında baş verdikdə;
   c) Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 935-ci və “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 21-ci maddələrinə uyğun olaraq sığorta ödənişindən imtinanın digər ümumi əsasları mövcud olduqda.


 • Sığorta ödənişinin hesablanması nəyin əsasında həyata keçirilir?
  • Sığorta hadisəsi sığorta olunanın əmək qabiliyyətini itirməsi və ya ölümü hesab olunur. 
   Sığorta olunan əmək qabiliyyətini itirdikdə, həyata keçirilən sığorta ödənişi müvafiq əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 29.10.2010-cu il tarixli 192 nömrəli qərarında əks etdirilmiş düstura əsasən hesablanır.

   https://goo.gl/t36BmS


 • Faydalanan şəxs kimdir?
  • Burada sığorta olunan şəxsin ozü, öldüyü halda isə  sığorta olunanın himayəsində olmuş və ya onun öldüyü günədək ondan dolanacaq təminatı almaq hüququna malik olmuş əmək qabiliyyəti olmayan şəxslərdir.


 • Sığorta hadisəsi nədir? (könüllü sığorta növü üzrə)
  • Könüllü sığorta növü üzrə sığorta müqaviləsinə görə sığorta ödənişinin sığortalıya, sığorta olunana və ya digər faydalanan şəxslərə ödənilməsi üçün əsas olan, sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət ərzində baş verən hadisə və ya yaranan haldır.

 • Sığorta hadisəsi baş verərsə, sığorta ödənişi neçə gün ərzində həyata keçirilir? (könüllü sığorta növləri üzrə)
  • Nəzərdə tutulmuş sənədlərin sonuncusunu aldığı tarixdən 7 iş günündən gec  olmayaraq sığorta ödənişini verir, yaxud sığortalıya, sığorta olunana və ya faydalanan şəxsə sığorta ödənişinin verilməsindən imtina haqqında yazılı şəkildə əsaslandırılmış bildiriş təqdim edir.

 • Kredit götürən şəxslərin həyat sığortası üzrə sığortalı əmək qabiliyyətini itirdikdə hansı sənədlər təqdim olunmalıdır?

  • Sığortalının sığorta tələbi barədə ərizəsi və ya faydalanan şəxsin məktubu
   Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
   Epikrizin surəti;
   TSEK-nın arayışının surəti;
   TSEK-ə göndərişin surəti (Forma 88);
   Kredit müqaviləsinin surəti (əsli ilə düzdür möhür)
   Ödəniş cədvəlinin surəti (əsli ilə düzdür möhür)
   Ödənişlər barədə hesabdan çıxarış (əsli ilə düzdür möhür)
   Sığorta şəhadətnaməsinin surəti;
   Kredit götürən şəxslərin həyat sığortası üçün ərizə forması.

 • Kredit götürən şəxslərin həyat sığortası üzrə ölüm hadisəsi baş verdiyi halda hansı sənədlər təqdim olunmalıdır?
  • Faydalanan şəxsin məktubu (sığorta tələbi)
   Ölüm haqqında şəhadətnamənin surəti
   Ölümə səbəb olan hadisə ilə bağlı tibbi sənədlər (ölüm haqqında tibbi şəhadətnamə, epikrizlər, xəstəlik tarixçələri, ambulator stasionar kartadan çıxarış və s.)
   Kredit müqaviləsinin surəti (əsli ilə düzdür möhür)
   Ödəniş cədvəlinin surəti (əsli ilə düzdür möhür)
   Ödənişlər barədə hesabdan çıxarış (əsli ilə düzdür möhür)
   Sığorta şəhadətnaməsinin surəti;
   Kredit götürən şəxslərin həyat sığortası üçün ərizə forması.

 • Bədbəxt hadisə dedikdə nə nəzərdə tutulur? Hansı hallar bədbəxt hadisə hesab edilir? (könüllü sığorta növləri)
  • Kənar fiziki təsirlə əlaqədar olan və sığorta olunanın sağlamlığına zərər vuran – bədən üzvlərinin, toxumalarının zədələnməsi ilə sağlamlığının qəflətən və kəskin pozulması halı ilə müşayiət olunan qəfil, gözlənilməz və təsadüfi hadisədir.

 • Hadisənin tənzimlənməsi hansı normativ hüquqi aktlara əsaslanır? (könüllü sığorta növləri)
  • a) Mülki Məcəllənin 50-ci Fəsli
   b) “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
   c) Sağalmaz xəstəliklərdən sığorta Qaydaları
   d) Həyat Sığortası Qaydaları
   e) Həyatın Yaşam Sığortası Qaydaları
   f) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 23 sentyabr 2014-cü il tarixli Q-21 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərə təqdim edilən kredit müqavilələri üzrə borcalanın həyatının ölüm halından və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığortası qaydaları”


 • Sığorta ödənişindən imtina ilə bağlı səbəb nə ola bilər? (könüllü sığorta növləri üzrə)
  • a) sığorta müqaviləsinin bağlanmasından sonrakı ilk 2 il ərzində sığorta olunanın intiharı, bir şərtlə ki, o üçüncü şəxslərin hüquqazidd hərəkətləri nəticəsində intihar etməyə məcbur edilmiş olmasın;
   b) sığorta olunanın hərbi əməliyyatlarda, vətəndaş qarşıdurmalarında, hərbi çevrilişlərdə və xalq iğtişaşlarında fəal iştirakı;
   c) nüvə, bioloji və kimyəvi vasitələrdən istifadə etməklə həyata keçirilən terror aktları; 
   d) sığorta olunanın sığorta hadisəsi hesab edilə bilən hadisə ilə birbaşa əlaqəsi olan qanunazidd hərəkətləri;
   e) sığorta olunanın alkoqollu, narkotik və ya toksik sərxoşluğu, o cümlədən belə sərxoş vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsini idarə etməsi;
   f) nüvə partlayışlarının, şüalanma və radioaktiv çirklənmənin təsiri;
   g) sığorta olunanın özünün idarə etdiyi uçuş aparatının (o cümlədən deltaplanın və paraşütün) qəzaya uğraması;
   h) sığorta olunanın qış, sualtı, atçılıq, avia və döyüş idman növləri, avto-moto idman, paraşütlə tullanma, qayalara dırmanma, alpinizm, deltaplanerizm, dağ və su turizmi ilə məşğul olması.